Christian Den Fjerdes Laug

Nyheder

Donation

En snarrådig indsats af et par unge mennesker reddede en 49 årig mand fra druknedøden
Søndag den 4.april blev en 49 årig mand reddet fra druknedøden i Limfjorden. Den 49 årige var af ukendte årsager faldet i Limfjorden i området ved Stuhrs Brygge (Det tidligere værftsareal).
I en af ejendommene nær fjorden bor kæresteparret Dorssa Goodarzi og Joakim Bove Winkler. Joakim studerer på Aalborg Universitet og har ved siden af job hos Rema 1000 i Støvring.
Dorssa sad sent og så TV efter en aftenvagt, da blev hun opmærksom på en vis uro udenfor, og fik sig sporet ind på, at der blev råbt om hjælp. Hun kiggede ud af vinduet over fjorden, og konstaterede en person i vandet. Samtidig med at hun fik vækket Joakim ringede hun 112, alt imens de skyndte sig ned på kajen.Joakim sprang resolut i fjorden, og svømmede ud til den nødstedte, der efterhånden havde fjernet sig mere en 50 meter fra kajen. Joakim bjergede manden og svømmede med ham tilbage til kajen, og i fællesskab fik de to unge den 49 årige op på land. Kort tid efter var ambulancen fremme og redderne tog over.De unge helte modtog ”Skulderklap m.v.” i laugets lokaler i Jens Bangs Stenhus.Donationen blev flot modtaget, og begge var glade og beæret over, at blive hyldet for deres uselviske indsats, og var glade over at høre om Christian den Fjerdes Laugs virke, og ville helt sikkert modtage opfordringen til at blive optaget i lauget ved en senere lejlighed.
Den 49 årige mand, må siges at være en heldig person. Joakim har været og er svømmer, og har bl.a. et kursus i livredning i bagagen.
Derfor var der heller ingen tøven overfor at springe i havnen, da det gjaldt, siger Joakim.
Dette forhold og en god snak med de unge mennesker, gav indtryk af et par dygtige, interesserede og handlekraftige unge, der vil noget med deres liv, og som er parate, når det gælder om at hjælpe andre.

Tilstede ved donationen i Christian den Fjerdes Laug var: 1. viceoldermand Henrik Jensen, laugspresseattache Palle Bjørnstrup samt oldermand Niels Voss Hansen.

 

Foto: Jens Morten

Laugsforsamling 8 2019En flok glade mennesker ved et bord i Duus Vinkjælder viste sig at være medlemmer af Lauget, det var selvfølgelig også derfor de var til Laugsforsamling.

Men der er andet og mere bag. Vi fik fundet frem til den ene af de glade deltagere Erik Christiansen fra Støvring.

Han kunne fortælle, at den faktuelle baggrund for, hvorfor de blev medlemmer er, at de alle var engageret i Aalborg Firmasport og ved firmasports 50 års jubilæum, gav TDC´s firmaklub en gave i form af en optagelse i Christian den Fjerdes Laug, og det var vi selvfølgelig meget beæret over. Kredsen her blev også æresmedlemmer i Aalborg Firma Sport ved samme lejlighed.

Dengang aftalte vi at mødes igen, og det er så blevet en tradition, at vi mødes hvert år til Christian den Fjerdes Laugsforsamling, og det har vi nu gjort i 21 år. Det er Svend Aage Nymann der står for at samle os, og vi er derfor glade deltagere hvert år, og har reserveret dette bord neden for trappen, så vi har vores faste plads.

Det er hyggeligt både at møde de gamle venner, men også at komme her hvert år og tage del i Laugets gøremål og aktiviteter. Vi er selvfølgelig ikke helt unge mere nogle af os, men vi bliver nok ved med at møde frem så længe vi kan, og får os en god aften i selskab med hinanden og i selskab med Christian den Fjerdes Laug.

Fotograf: Fini Ryming

Laugsforsamling 3 2019Der var pænt fremmøde til årets Laugsforsamling 2019 i Christian den Fjerdes Laug

Ceremonimesteren bad som vanligt alle rejse sig, hvorefter Stolsbrødrene og gæsterne indtog deres pladser.

Herefter bød oldermand Niels Voss Hansen velkommen til årets Laugsforsamling og den senere optagelsesceremoni med 18 nye medlemmer.

Med erfaren og kyndig hånd førte dirigenten P. E. Jensen forsamlingen sikkert igennem dagsordenen – hvilket bl.a. betød at Oldermanden fik ordet, og her redegjorde for at 2018 blev et hektisk år, ikke grundet mange optagelser, det blev kun til 15 optagelser med 344 nye medlemmer, men mere fordi Laugets 75 år jubilæum blev fejret

Ikke to optagelser i Lauget er ens, men nævnes skal optagelsen af 23 personer fra Odd Fellow Loge nr. 23 ”Christian den Fjerde” Amager, som bød på fantastisk stemning og hurra råb for Lauget.

MEDLEMMERNE bedes hjælpe til med besparelser ved at gå over til digital post, herved kan spares mange penge i porto samt trykning af Laugstidende kan spares.

I årets løb er der kommet to nye stolsbrødre til nemlig, Ole Bech Christensen, der er Laugskældermester og Torben Røgild, der er Laugskassemester. Begge blev behørigt iklædt Laugskappe og –baret. Lauget håber, at få en masse arbejde ud af disse to herrer.

Traditionen tro var der denne aften også uddeling af legater til:

Årets soldat, der gik til Sergeant Brian Dorum fra Air Transport Wing. Initiativprisen gik til Det Frivillige Arbejde på Aalborg Universitetshospital repræsenteret ved Tina Marie Aarup og Vibeke Ramussen , Aalborgprisen gik til Leif Ervolder fra skibet LOA. Endelig var der tildeling til Churchill værelset (Gustav S.) og Tholstrup værelset (Magnus Neve Græsbøll) på 4. Maj Kollegiet.

Efterfølgende gennemgik kassemester Torben Røgild regnskabet.
Herefter sluttede Laugsforsamlingen.

Senere på aftenen uddelte Oldermanden Laugets Guldmedalje til 1. viceoldermand Henrik Jensen, der i 2005 blev optaget i Laugsstyrelsen til at varetage stillingen som Laugsskriver. Dette embede har Henrik Jensen varetaget på fornemste vis , nærmest i døgndrift, og herfor modtog han Laugets Guldmedalje. Bag enhver stærk mand står som oftest en endnu stærkere kvinde, og herfor fik fru Helene som tak for lån af Henrik og det store arbejde hun har udført en lille buket og en lille flaske til glæde og gavn.

Se billederne
Fotograf: Fini Ryming

DK Laugstidende 2019 200Læs Laugs-Tidende her

 

Duus lilleDer afholdes ordinær Laugsforsamling, jævnfør Laugsskråens artikel 7,

onsdag den 27. februar 2019, kl. 19.00

i Duus Vinkjælder, Østerågade, Aalborg.
Dagsorden ifølge Laugsskråen. Eventuelle punkter til dagsorden skal være Laugsstyrelsen skriftligt i hænde senest 20. februar 2019.
Medlemmer som har betalt ”livsvarigt medlemskab” eller årskontingent for 2019 er stemmeberettigede.

Bordbestilling afgives direkte til Duus Vinkjælder, tlf.: 9812 5056.

Optagelse af enkeltpersoner i Lauget kan ske i begrænset omfang denne aften, pris 350 kr. Henvendelse Ole Bech Kristensen, tlf.: 3029 0591.