Christian Den Fjerdes Laugs Fond

Christian Den Fjerdes Laugs Fond er stiftet i 1997 med en båndlagt grundkapital, indbetalt af Lauget, på kr. 500.000. Denne grundkapital er bl.a. ved yderligere overførsler fra Lauget gennem årene forøget til ca kr. 2.000.000.
Fundatsen siger:
Fondens formål er at yde hjælp og støtte til humanitære, sociale og kulturelle formål i Aalborg kommune.
I ganske særlige tilfælde vil Fonden kunne yde støtte også uden for Aalborg kommune, såfremt fondsbestyrelsen finder det formålstjenligt.

En ofte anvendt formulering når der spørges til hvad Fonden støtter:
Fonden uddeler mange - men til gengæld mere beskedne beløb - og tilgodeser ifølge vedtægterne primært soiale, humanitære og kulturelle formål i Aalborg med særlig hensyntagen til det frivillige, ulønnede arbejde.
                                                                                         Fondsbestyrelsen
Fondsuddelingerne sker normalt en gang årligt den 4. maj. Fondsadministratoren skal derfor have ansøgninger til Fonden i hænde senest den 15. marts.                                                             

Fonden - der i øvrigt er helt uafhængigt af Lauget - ledes af en bestyrelse.  

Bestyrelsen                                                                                      
Cand. jur. Vibeke Gamst (formand)
Tidl. haldirektør Ernst Trillingsgård                                                              
Professor Michael S. Dahl
Oldermand Niels Voss Hansen
Fondsadministrator Jens-Chr. Schmidt, tlf. 4082 8995

Ansøgninger sendes til

Fondsadministrator Jens-Chr. Schmidt:
E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

eller

Christian Den Fjerdes Laug
Jens Bangs Stenhus
Østerågade 9B
9000 Aalborg