Christian Den Fjerdes LaugChristian Den Fjerdes Laug blev stiftet den 16. december 1942 i Duus´ Vinkjælder i det prægtige renæssancehus Jens Bangs Stenhus. Det skete i en for Danmark særdeles mørk tid, midt under Anden Verdenskrig og den tyske besættelse.
Besættelsesstyrkerne fandt stort behag i den stemningsfulde og hyggelige vinkælder og besøgte den i stort tal. Dette harmede naturligvis byens borgere og for at skabe et fristed for ”sande danskere”, stiftede man Christian Den Fjerdes Laug og erklærede vinkælderen for et klublokale, hvortil kun medlemmer af Lauget kunne få adgang mod fremvisning af et medlemskort. Såvel de tyske som de danske myndigheder måtte godkende de meget specielle vedtægter og regler for medlemmerne.

Selvom Laugets egentlige formål var opfyldt i og med Danmarks befrielse i maj 1945, fortsatte Lauget på opfordring fra byens styre sin virksomhed for på Aalborg Bys vegne at give også byens særlige gæster denne specielle form for velkomst. Samtidig blev der åbnet mulighed for, at også andre end danskere kunne optages som medlemmer.

Hvorfor er Lauget opkaldt efter kong Christian den Fjerde, spørges der ofte. Kongen, som regerede fra 1588 til 1648 er én af Danmarkshistoriens mest elskede konger. Han tabte alle sine krige, mistede derved rigets udenlandske besiddelser, bragte landet på fallittens rand og havde en hoben uægte børn. Trods dette – eller måske netop derfor – er han så populær.

Hertil kommer, at hans navn er knyttet til Jens Bangs Stenhus, der er bygget 1624-25. Jens Bang, som var en velhavende købmand, og kong Christian kendte hinanden. På samme tid som Jens Bang byggede sit stenhus i Aalborg, opførte kong Christian Børsen i København. Begge huse er bygget i den helt nye stil, der kaldes Nederlandsk Renæssance, og de har mange arkitektoniske fællestræk. Det forekommer sandsynligt, at kongen på én eller anden måde – med tegninger og/eller praktisk hjælp – har hjulpet sin gode ven Jens Bang

Christian Den Fjerdes Laug har nu i over 75 år budt adskillig tusinde gæster særligt velkommen til Aalborg. Lauget har i dag mere end 8.000 – som vi ynder at sige – betalende medlemmer, kendte såvel som mindre kendte, fordelt på 104 forskellige nationer. Mere end 4.000 har ved betaling af et beløb, svarende til 10 årskontingenter, sikret sig et livsvarigt medlemskab.

Vores mest prominente medlemmer er naturligvis Hendes Majestæt Dronning Margrethe II, Hans Majestæt Kong Frederik X, Hans Kongelige Højhed Prins Joachim, Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Marie og Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Benedikte. Alle er optaget under den traditionelle ceremoni i Duus´ Vinkjælder i Jens Bangs Stenhus og herefter udnævnt til Æresmedlemmer.

Optagelsesceremonien har gennem alle årene fulgt samme mønster og har omfattet alle nye medlemmer, uanset disses rang og stand. Den nu mere end 60 år gamle tradition med optagelse af hovedtalere m.fl. i forbindelse med de årlige 4. Juli-fester i Rebild og Aalborg – men også mange andre begivenheder – er baggrunden for, at medlemslisten tæller en række præsidenter, ministre, ambassadører, politikere, skuespillere og andre kulturpersonligheder, således at Christian Den Fjerdes Laug i dag uden tvivl er den ”forening”, der med kun ét ”centrum” – nemlig Aalborg – har så mange og så fremtrædende medlemmer.