Laugets styrelse 

2023 Laugsstyrelse

Niels Voss Hansen, Oldermand, Jens-Christian Schmidt,  Viceoldermand og fondsadministrator,

Svend Aage Suhr, Ceremonimester,

 Ole Bech Kristensen, Laugskældermester, Henrik Schou, Stolsbroder,

 Torben Røgild, Kassemester,  Henning Kaastrup, Laugstroubadour,

Keld Trudslev, Laugstroubadour, Palle Bjørnstrup, Tørstmester, Peter Reinau, Laugshistoriker,

Andreas Rasmussen, Laugsskovrider