Laugets styrelse 

2020 nye uniformer

Niels Voss Hansen, Oldermand, Henrik Jensen, 1.Viceoldermand,

Jens-Christian Schmidt, 2. Viceoldermand, og fondsadministrator, Svend Aage Suhr, Ceremonimester,

 Ole Bech Kristensen, Laugskældermester, Henrik Schou, Stolsbroder,

 Torben Røgild, Kassemester, Karl Salling Møller, Stolsbroder, 

Vagn Thomsen, Laugstroubadur, Per Iversen, Laugstroubadour,

Keld Trudslev, Laugstroubadour, Palle Bjørnstrup, Tørstmester, Peter Reinau, Laugshistoriker,

Andreas Rasmussen, Laugsskovrider og Per Svensson, Stolsbroder