Christian Den Fjerdes Laug

Nyheder

 

2021_humoerlegat.jpg - 201.05 kBChristian den Fjerdes Laug uddelte et af 8 Humørlegater til tjenerelev Jasmin Obenheimer Mørc hos restaurant Fusion

 Overrækkelsen skete på Jasmins arbejdsplads som på tidspunktet for overrækkelsen havde fuldt hus med gæster. Jasmin Obenheimer Mørc blev rimeligt overrasket, da repræsentanter fra Christian den Fjerdes Laug mødte frem i restauranten. Musikdirektør i lauget, Per Iversen skabte med en fanfare ro i lokalet, og alle gæster ventede spændt på, hvad der skulle ske. Oldermand Niels Voss Hansen, der udover musikdirektøren var mødt frem med laugets ceremonimester Svend Aage Suhr og tørstmester Palle Bjørnstrup, hidkaldte Jasmin, og fortalte hende, at hun var blevet udvalgt til at modtage et af laugets humørlegater.

Oldermanden orienterede kort de opmærksomme gæster om Christian den Fjerdes Laug og laugets virke, at det var opstået under 2. Verdenskrig, da fjenden stod i landet, og at lauget fungerede den dag i dag med optagelser af personer/medlemmer fra den ganske verden.

Christian den Fjerdes Laug har også et virke, hvor det støtter forskellige ting, bl.a. et trillingelegat og flere andre og som nu et Humørlegat til opmuntring af unge, der gør det godt rent menneskeligt under deres uddannelse.

Derfor fik Jasmin Obenheimer Mørc også disse ord fra oldermanden: Jasmin, du får Humørlegatet, da du altid er klar med et hjertevarmt smil, er meget vellidt af gæsterne, kollegaer og lærere. Jasmin, du får en til at føle sig tryg og i godt humør, du udviser stor professionalisme, et godt værtskab og du har også et dejligt sind. Du er også god til at fortælle den ekstra historie, som gør det hele lidt sjovere. Til lykke med legatet.

Herefter spillede laugets musikdirektør en glad melodi, og Jasmin fik under store klapsalver fra gæsterne i restauranten overakt et diplom samt en økonomisk erkendtlighed, som oldermanden gerne så, at hun omsatte i promiller.

Var der ikke stemning i restaurant Fusion før uddelingen af Humørlegatet, så var der det i hvert fald da stolsbrødrene fra Christian den Fjerdes Laug forlod restauranten, en god oplevelse rigere.

Foto: privat

 

 

IMG 4112En tradition var ved at sprænge rammerne

Christian den Fjerdes Laug optog ikke mindre end 43 nye medlemmer på en gang fra UNMILPOC

UNMILPOC kræver umiddelbart en forklaring, det står for United Nations Military Police Course. Disse kurser for soldater fra praktisk taget hele verden, er blevet afviklet hos militæret her i Aalborg i mere end 30 år.

For 30 år siden tog den daværende leder af kursusvirksomheden major Søren Rand initiativ til at disse internationale kursister skulle have en rigtig Aalborg-oplevelse, hvorfor han etablerede et samarbejde med  Lauget om optagelse af kursisterne i Lauget.

I år var det så 30. år, at der blev optaget kursister fra UNMILPOC, og i den anledning modtog Christian den Fjerdes Laug et 30 års bevis fra UNMILPOC for det gode samarbejde.

Søren Rand, der også var til stede, blev hyldet for at have taget initiativet for 30 år siden.

IMG 4146Dette var med til at forhøje den i forvejen gode stemning ved denne optagelse, der også bød på Christian den Fjerdes Laug udnævnelse af ÅRETS SOLDAT 2021. Denne hæder gik til overkonstabel Mathias Schultz Dalsgaard. Udnævnelsen blev motiveret af hans foresatte med bl.a. disse ord: Han er en rigtig professionel soldat. Han har en positiv indstilling og er altid villig til at gå et skridt videre. Han vendte hjem fra Irak i foråret 2020 og har nu 3,5 års erfaring som professionel soldat.

Mathias Schultz Dalsgaard fik overakt bevis for ÅRETS SOLDAT 2021 samt en erkendtlighed under store klapsalver.

Samme dag var der også premiere for laugets nye troubadour Henning Kaastrup, der trakterede guitaren på bedste vis sammen med vore øvrige musikere.

Da der også foruden de 43 nyoptagne og laugets stolsbrødre var fremmødt flere gæster, var hele kælderlokalet fyldt op med glade mennesker, der i høj grad var med til at gøre denne optagelse i Christian den Fjerdes Laug, både meget højtidelig samt glad og festlig.

Se billederne

Fotograf: Fini Ryming

Efterårets anden optagelse af medlemmer fandt sted søndag d. 19. september.2021.

Det var IMG 0963 2en optagelse med et dejligt blandet publikum, bl.a. et kontingenIMG 0962 2t tidligere gardere samt Jonas Bang Michelsen, som er en direkte efterkommer af Jens Bang, der byggede Jens Bangs Stenhus. Han er attende generation.

Grundet vejarbejde på Nytorv var vores normale ruter til ”Den hemmelige indgang” blokeret, og det blev derfor en noget længere tur ned ad Nytorv og op ad Bispensgade for at komme frem.

Ni stolsbrødre sørgede for behørig optagelse i en god stemning – dejligt!

 

Foto: privat

Første optagelse i over 16 måneder.

Forventningen og humøret var højt i Christian Den Fjerdes Laug ved nyoptagelser i anledning af 4. juli fejringen

9Som mange andre har Christian Den Fjerdes Laug været underdrejet grundet Covid-19. Derfor var forventningens glæde ekstra stor, da Lauget kunne genoptage sit virke med medlemsoptagelser. Det blev ikke mindre ved, at det netop blev optagelser i anledning af 4. juli festlighederne i Aalborg og Rebild, der blev den første optagelse i mere end 16 måneder, ikke mindst fordi, det er en traditionsrig optagelse, der er sket igennem mange år, og bl.a. har medført optagelser af en lang række amerikanske præsidenter og andre honoratiores.

Dertil kommer at Rebildfesten 2020 blev aflyst grundet Covid-19, så der var også stor glæde hos arrangørerne.

Traditionen tro blev årets to hovedtalere ved Rebildfesten optaget i Christian Den Fjerdes Laug. Den danske hovedtaler var Anders Agner, der er chefredaktør på Kongressen i København. Den amerikanske hovedtaler var i år en dansker, nemlig astronaut Andreas Mogensen, der til daglig har sit arbejde hos NASA i USA.

Alle optagede fik efter selve optagelsen i Duus Vinkjælder, den traditionsrige gåtur i Aalborg, og nåede som afslutning på turen, frem til den hemmelige indgang for Christian Den Fjerdes Laugs medlemmer.

Efter at Deputy Public Affairs Officer Ajay Rao havde prøvet om nøglen virkede - hvilket den gjorde - og dermed gav alle adgang, kunne alle vende tilbage til kjælderen.

Her blev de optagne udsat for godt nordjysk humør og budt på Christian Den Fjerdes Laugs helt særlige spisning: To flotte danske røde pølser med brød og øvrigt tilbehør, selvfølgelig ledsaget af en Rød Aalborg.

Da alle var glade og tilpasse, trak Christian Den Fjerdes Laugs stolsbrødre med Oldermand Niels Voss Hansen i spidsen sig tilbage, så de optagne kunne hygge sig i fred og ro – d.v.s. det var så som så, da en del af selskabet ligesom stolsbrødrene skulle deltage i 4. juli arrangementet i Rebild, og derfor hastede afsted til dette.

Traditionen tro var Christian Den Fjerdes Laug også på talerstolen ved den traditionelle frokost i Rebild. Her blev som vanligt  uddelt Christian Den Fjerde slips, bl.a. til Chargé d´ Affairs Stuart Dwyer, der i øjeblikket fungerer som Amerikas ambassadør i Danmark,den danske hovedtaler chefredaktør Anders Agner Pedersen, den amerikanske hovedtaler astronaut  Andreas Mogensen og præsidenten for Rebild Selskabet Jørgen Bech Madsen.

Alle i Christian Den Fjerdes Laug var utroligt glade over denne optagelse.

Heldigvis er der allerede flere optagelser på tegnebrættet.

Se billederne her

Fotograf: Jens Morten

 

2021 uddeling fra fonden

Selvom coronaen har rådet, har Christian den Fjerdes Laugs Fond været aktive i den forgangne periode.

Først her i maj 2021 blev det muligt at afholde et fysisk møde med deltagere fra Laugets Fond samt 3 udvalgte ud af en række modtagere. Dette for at overholde det gældende forsamlingspåbud om kun at være max. 10 personer ved et indendørs arrangement.

De tre organisationer der var inviteret til møde i Laugets lokaler den 4. maj i Jens Bangs Stenhus var Frelsens Hær v/William Bjarkam, Goldschmidts Musikakademi Aalborg v/Lise Gam- Jensen og Aalborg Pensionistorkester v/Hanna Vig. De to første organisationer modtog kr. 4.000,- hver og Pensionistorkesteret modtog kr. 5.000,-

Bag uddelingen stod Fondens bestyrelse ved formand Kaj Kjær, bestyrelsesmedlem Ernst Trillingsgaard, bestyrelsesmedlem Vibeke Gamst, oldermand Niels Voss Hansen og fondsadministrator Jens Chr. Schmidt.

Jens Chr. Schmidt fortalte bl.a. om, at det årlige uddelingsarrangement normalt havde fundet sted i december måned, men bl.a. af praktiske årsager og med Christian den Fjerdes Laugs opståelse under 2. Verdenskrig, nu er blevet flyttet til den 4. maj, og derfor var det godt, at man trods alt kunne samle op til 10 personer.

Men Fonden har dog også været aktiv i coronaperioden, idet der i løbet af 2020 er blevet uddelt kr. 8.000 til henholdsvis Aalborg Arrest's 100-års jubilæumsskrift kr. 3.000, til en ung kvinde der ønsker at blive hospitalsklovn kr. 3.000 og endelig Charity of Aalborg kr. 2.000.

Den 4. maj 2021 er der udover til de 3 indbudte, uddelt midler til Morskabsteatret kr. 4.000, Aalborg Byhave Karolinelund kr. 3.000, Aalborg Slotsteater kr. 5.000, Colitis Crohn foreningen kr. 4.000, De Frivillige på Aalborg Universitetshospital kr. 5.000, ”De Sangglade” kr. 3.000, Seniorklubben ”Griffen”  kr. 2.000, Strikkepigerne på Vestergården kr. 2.000, Foreningen ”De Positive” kr. 3.000, Obelpigerne kr. 1.500 og Naturhornsblæserne kr. 4.000.

Det er en stor fornøjelse for Christian den Fjerde Laugs Fond at kunne uddele disse donationer til glæde og gavn hos modtagerne. Håbet er, at støtten giver liv og aktivitet hos de enkelte modtagere.

I 2022 kan Christian den Fjerdes Laugs Fond se frem til at fejre 25 års indsats, så derfor arbejdes der hårdt på at kunne præstere en fornuftig indtægt frem til dette, så det kan blive muligt at uddele gode ”Jubilæums-donationer".

Billedtekst:

Siddende forrest fra venstre: Lise Gam-Jensen, William Bjarkam og Hanna Vig
Bagerst fra venstre: Niels Voss Hansen, Palle Bjørnstrup, Jens Chr. Schmidt, Ernst Trillingsgaard og fondens formand Kaj Kjær.

Fotograf: Fini Ryming