Det var en fornøjelse at optage medarbejderne fra firmaet Auto-G  i Lauget

IMG 5144Da stolsbrødrene entrede kælderen i Jens Bang Stenhus efter at ceremonimesteren havde bedt gæsterne om at rejse sig, blev de modtaget af venlige, men nysgerrige blikke, for der var nok lidt spænding om, hvad der nu skulle foregå.

Spændingen blev lidt mere udtalt, da tørstmesteren sørgede for at stolsbrødrene fik slukket deres tørst, hvorimod gæsterne kun måtte kigge til, og måske undrede sig over, at de ikke blev budt noget drikkeligt.

Oldermanden tog så fat på at indvie gæsterne i forholdene med Christian den Fjerdes Laug, hvornår og hvorfor Lauget blev til og hvorfor man holder til i det navnkundige Jens Bang Stenhus - inden gæsterne fik beskrevet optagelsesreglerne. Alle gæster ønskede optagelse, så det var glædeligt, at ingen blev skræmt væk af kravene.

Denne dag blev det nødvendigt at tage den korte bytur, hvorfor vi ikke fik tilset Laugets store flotte lindetræ på Gammel Torv ved Rådhuset. Det var nødvendigt da der var andet arrangement på Gammel Torv.

Selskabet blev modtaget ved Løngangen af Laugets historiske ekspert, der redegjorde for hvordan løngangen blev nødvendig, og det blev demonstreret hvordan de nye medlemmer fremover ville have mulighed for at anvende C4 nøglen, som de hver havde fået ved optagelsen.

IMG 5139Tilbage i kælderen steg humøret et par grader, da gæsterne endelig fik noget drikkeligt, først ved at stifte bekendtskab med den gamle vikingedrik mjød og så senere erfarede de også noget om ”Kartoffel-juice”. Vores 2-mand band spillede op til Laugets gode sange, og stemningen steg yderligere et par grader, efter at Oldermanden havde underholdt gæsterne med anekdoter bl.a. om nordisk samarbejde og forståelse, så der var skabt en rigtig god stemning under indtagelsen af Chr. d. 4. Laugs store flotte diner, hvor de røde pølser blev indtaget med stor glæde.

Men alt godt får en ende, så Stolsbrødrene forlod det gode selskab, så de kunne komme videre med næste punkt på deres dagsorden.
Foto: Privat