IMG 2898Nu har Christian den Fjerdes Laug tildelt dem et ”skulderklap”

Ved en lille højtidelighed i Christian den Fjerdes Laugs lokaler i Jens Bang Stenhus fik de 2 betjente, Frank Pedersen og Anders tildelt et ”skulderklap” fra Lauget grundet deres snarrådige indsats, hvor de efter at være blevet tilkaldt til en person, der var faldet i fjorden, begge resolut sprang i Limfjordens bølger for at bjerge den nødstedte, der viste sig at være en 35 årig mand. Den 35 årige, der var noget forkommen, blev bjerget af de 2 politifolk, og blev efterfølgende kørt til Aalborg Universitetshospital, hvor en speciallæge fik ham stabiliseret.
De to handlekraftige politifolk blev efter opholdet i det kolde vand, hurtigt afført deres våde tøj, og fik udleveret tæpper til at varme sig i, samtidig med at de kom ind i en varm bil. Begge har klaret turen i det kolde vand på bedste vis, og er i tjeneste igen.

En sådan indsats der tangerer heltedåd, og det kræver efter Christian den Fjerdes Laugs opfattelse en påskønnelse.
Og den fik de to politibetjente overrakt af oldermand Niels Voss Hansen, ledsaget af en opfordring til at bruge ”skulderklappet” på sig selv eller familien, samt en stor tak for deres reaktionsevne og dømmekraft, der tydeligt kom til udtryk via den indsats og handling de udøvede.

Fotograf: Fini Ryming