IMG 2815Humøret var på kanten af markedsstemning ved optagelsen i Christian den Fjerdes Laug, lørdag d. 30.november..

Dagens optagelse gjaldt 19 nye medlemmer, hvor hovedparten var fra foreningen bag Hjallerup Marked.

Her har der i mange år været et godt samarbejde mellem Markedsudvalget og Christian den Fjerdes Laug, hvor Markedsudvalget stiller med et antal personer, der på den ene eller anden måde har bidraget til at gøre Hjallerup Marked til en succes.

Alle 19 fik en indføring i Christian den Fjerdes Laugs historie og virke og blev herefter behørigt optaget, efter at Lauget grundigt havde studeret den enkelte ansøgning.

Efterfølgende blev de nye medlemmer sendt på den obligatoriske rundtur i Aalborg, der dog denne dag var kortere end vanligt, da årets julemarked totalt lægger beslag på arealet, hvor vort flotte træ står på Gl. Torv, men det gik endda, og gruppen nåede frem til den ”hemmelige indgang” – og lykkeligvis virkede i hvert fald en af de nys udleverede nøgler til indgangen.

Tilbage i kælderen blev der smagt på mjød og programmet fortsatte med Christian den Fjerdes Laug fornemme dinner, behørig og rituel indtagelse af ”kartoffel-juice” ledsaget af tilhørende sang fra selskabet.

Vores ”three man band” underholdt de nyoptagne på smukkeste vis, og efterfølgende overlod stolsbrødrene de nyoptagne til deres eget glade selskab, nu var stemningen jo slået an.

Se billederne

Foto: Fini Ryming