2019nyeklaeder

Christian Den Fjerdes Laug bliver nu klædt på, så det på flotteste vis kan repræsentere Aalborg i den store verden.

Torsdag den 14. november var Christian den Fjerdes Laug den glade modtager af en donation fra Spar Nord Fonden.

Donationen var på kr. 25.000 og øremærket nye "udgangsuniformer", således at Lauget stadig fremstår nobelt påklædt, når vi skal repræsentere ved forskellige lejligheder.

Donationen blev overrakt Oldermanden af bankrådsformand Hans Thorup bistået af kundechef Ole Busk Hansen.

Oldermanden udtrykte sin glæde over donationen og nævnte i sin takketale også de fine relationer der eksisterer mellem Spar Nord Bank og Lauget.