Inger RislandFor 20. gang bragte Inger og Bjørn Røisland en flok glade nordmænd til optagelse Christian den Fjerdes Laug.

Nordmændene kommer fra Tvedestrand og tilhører ”Det syngende norske selskab”.

Og det må siges, at den titel levede de på bedste vis op til, ved dels at synge med på Laugets glade sange, men ikke nok med det, de medbragte selv et sangark, hvorfra der blev sunget hyldest sang for Christian den Fjerdes Laug. Det var klart, at de ihærdige primus motorer Inger og Bjørn Røisland skulle hyldes af Lauget for deres indsats, og oldermand Niels Voss Hansen bad de to komme frem for at modtage laugets hyldest for den flotte indsats gennem 20 år, og de modtog en gave (laugsbitter) fra Lauget.

I sin takketale sagde Inger Røisland, at de bestemt agtede at vende tilbage næste år og næste år og… med flere glade nordmænd, og det blev der fra Laugets side udtrykt en glad forventning og en stor tak for.

Desværre artede vejret sig ikke så flot denne dag, så det blev den korte byrundtur, men vi kunne forstå på gæsterne, at de selv på bedste vis, havde bevæget sig lidt rundt i vores glade by.

Selve optagelsen forløb efter forskrifterne, og selv ”hårde” udtalelser om nordmænd i almindelighed, blev mødt med stor munterhed, så oldermanden undgik at løbe ind i repressalier.

Da stolsbrødrene i Lauget trak sig tilbage, kunne de efterlade et selskab i et fantastisk humør.

Et selskab der ikke blot havde oplevet noget af det glade Aalborg, men også havde fået en indsigt i hvorfor Christian den Fjerdes Laug eksisterer, og hvorfor Aalborg By havde opfordret Christian den Fjerdes Laug til at fortsætte sit arbejde, der opstod under besættelsen, og som sådan var ophørt ved afslutningen af besættelsen i 1945 – men som netop derfor i dag er en del af Aalborgs DNA med sit fortsatte virke.