"Et dansk løsen"IMG 2605, der rungede ud over Nytorv bød de 21 amerikanske gæster velkommen.

De 21 amerikanere, der var særlige gæster i Aalborg, ankom på deres sidste aften af besøget til Nytorv i Aalborg. Her blev de modtaget med salut affyret af Aalborg Kanonlaug inden de gik ind i Jens Bang Stenhus for at blive optaget i Christian den Fjerdes Laug.

De 21 amerikanere havde været Aalborgs gæster siden torsdag den 3. oktober, og var inviteret af Aalborg og en række virksomheder for at besøge og opleve Aalborg og Nordjylland. De 21 personer, der til daglig  er udøvende rejsebureauagenter i USA, var inviteret til selv at komme og opleve Aalborg og Nordjylland, således at de fremover på bedste vis kunne ”sælge” deres oplevelser, og på denne måde kunne være med til at forøge turiststrømmen fra USA til Aalborg og Nordjylland.

Denne mandag aften, som var sidste aften på oplevelsesturen, skulle de 21 rejsebureauagenter slutte af i Aalborg, med at blive optaget i det navnkundige Christian den Fjerdes Laug. Aalborg Kanonlaugs salut med ”Dansk løsen” på Nytorv blev en festlig indledning til en glad optagelse.

Oldermand Niels Voss Hansen bød gæsterne hjertelig velkommen til Christian den Fjerdes Laug i den gamle vinkjælder i Jens Bangs Stenhus. Gæsterne blev på festlig vis præsenteret for lauget og dets virke, herunder en præsentation af laugets stolsbrødre. Ligeledes blev de gjort bekendt med laugets opståen og historie, inden de blev optaget i lauget og efterfølgende fik udleveret nøglen til den hemmelige indgang til lokalerne. For at de nyoptagne kunne finde denne hemmelige indgang, blev de ført rundt i byen under musikledsagelse og frem til døren, hvor en af de nyoptagne på samtlige nyoptagnes vegne afprøvede, om den udleverede nøgle kunne åbne døren.

Tilbage i vinkjælderen blev de nyoptagne indrulleret på bedste vis i festligt Aalborghumør, hvorunder de bl.a. stiftede bekendtskab med den lokale ”kartoffeljuice”, som de lærte at drikke med behørig pli.

Det var 21 glade og humørfyldte nyoptagne i Christian den Fjerdes Laug, der lidt senere kunne drage videre til en afsluttede middag på Utzon Centeret, som markerede den endelige afslutning på besøget i Aalborg og Nordjylland

Vi er overbeviste om, at Aalborg og Nordjylland har gjort et uudsletteligt indtryk på de 21 rejsebureauagenter, således at Aalborg og Nordjylland har fået 21 ambassadører, der gennem deres virke vil opfordre og guide mange gæster hertil i de kommende år.

Se billederne

Fotograf: Fini Ryming