Menu

Der afholdes ordinær Laugsforsamling, jævnfør Laugsskråens artikel 7,

tirsdag, den 28. februar 2023, kl. 19.00                                                                  Jens Bangs Stenhus

i Duus Vinkjælder, Østerågade, Aalborg.

Dagsorden ifølge Laugsskråen. Eventuelle punkter til dagsorden skal være Laugsstyrelsen skriftligt i hænde senest 21. februar 2023.
Medlemmer som har betalt ”livsvarigt medlemskab” eller årskontingent for 2023 er stemmeberettigede.

Bordbestilling afgives til Laugskældermester Ole Bech Kristensen, tlf.: 3029 0591

Optagelse af enkeltpersoner i Lauget kan ske i begrænset omfang denne aften, pris 350 kr. ligeledes ved henvendelse til Ole Bech Kristensen.