Christian Den Fjerdes Laug

Nyheder

OldermandOptagelse af 20 nordmænd fra Risør og Sydnorge den 23.marts.

Endelig en optagelse af nordmænd. Ca. tyve personer fra det sydlige Norge havde fundet vej til Duus’s vinkælder, hvor de forventningsfulde skulle optages i Lauget.

De kom ud for en speciel oplevelse, idet Laugskældermester Ole B. Kristensen for første gang vikarierede som Oldermand, hvilket han gjorde med stor succes, stolsbrødrene var også glade, idet der nu skete noget nyt, så de var ekstra opmærksomme og deltagende.

Laugshistoriker Peter Reinau fortalte på vanlig inspirerende måde om Laugets historie både inde og ude ved den hemmelige løngang.IMG 7512

Henrik Schou varetog jobbene som Tørstmester og Laugsskovrider ligesom han fortalte historien om “jomfruen” med stor indlevelse.

Vores to troubadourer sluttede optagelsen med vanlig fremragende spil og sang.

En dejlig formiddag var til ende, hvor alle nød at høre norsk i kælderen igen.

Efterfølgende fik den fungerende Oldermand fortjent megen ros af stolsbrødrene.

DuusPremiere på optagelser i 2024.
Laugsforsamling og tildeling af guldmedalje i Christian den Fjerdes Laug.

Det blev en aften fuld af oplevelser. Da stolsbrødrene entrede kælderen i Duus Vinkjælder var der næsten fuldt hus med gæster. Det er der tradition tro til den årlige Laugsforsamling, hvor mange medlemmer benytter lejligheden til at besøge Lauget.

Efter at stolsbrødrene havde fået sig placeret, var der tid til at få klaret ”Vor tørst først”.

Efterfølgende bød oldermand Niels Voss Hansen velkommen til årets Laugsforsamling, samt optagelse af nye medlemmer.

Tidl. beredskabschef Jørgen Petersen blev foreslået som dirigent til Laugsforsamlingen, og overtog derefter ordet og styringen og afviklede derefter dagsordenens 8 punkter. Som vanligt måtte oldermanden lige vænne sig til, at der var en anden, der overtog styringen. Dirigenten fik afviklet Laugsforsamlingen og alle tilstedeværende fik orientering om Laugets virke, økonomi og der var også genvalg til Laugets oldermand, kassemester, kældermester, skriver og revisor.

Undervejs var der også overrækkelser af priser til 2 unge mennesker fra 4. maj kollegiet i Aalborg,

der fik en erkendtlighed til at forsøde tilværelsen.

Oldermanden afrundede Laugsforsamlingen og opfordrede forsamlingen til at give dirigenten en stor applaus for den gode gennemførelse af Laugsforsamlingen.

Herefter gik vi over til optagelse af 8 nye medlemmer i Lauget. De blev indviet i Laugets regler, hvem de blev medlemmer med bl.a. den nuværende konge, Hans majestæt Kong Frederik den Tiende.

Laugets historie og virke blev de nye medlemmer også bekendt med, ligesom de med den obligatoriske gåtur gennem det gamle og nye Aalborg blev gjort bekendt med den hemmelige indganIMG 7685g, og fik afprøvet at den til døren udleverede nøgle også virkede.

Vel tilbage i kælderen blev de nye medlemmer præsenteret for den gamle drik, mjød – og det lykkedes alle at holde den i sig.

Så skulle der festes for og med de nye, så Laugets flotte dinner kom på bordet, dog havde Oldermanden gjort gæsterne klart, at den herlige ventende ”kartoffeljuice”, ikke måtte røres før der blev givet grønt lys fra hovedbordet. Laugets to trubadurer sørgede for at gæsterne kom til at lære sangene i Laugets sanghefte. Dette blev krydret med gode fortællinger om det gode forhold mellem de skandinaviske lande, samt eksempler på ”alkoholens skadelige virkninger” og ikke mindst for- tællingen om, hvem de norske biskopper og præster elsker.

Som normalt ved optagelser forlader stolsbrødrene paradoksalt nok selskabet, når det er på sit højeste, således også denne dag.

Denne aften benyttede oldermanden også til at tildele fondsadministrator Jens Chr. Schmidt Laugets guldmedalje. Jens Chr. Schmidt er mangeårigt medlem af Laugsstyrelsen og har gennem årene beklædt forskellige tillidshverv i Lauget udover fondsadministrator, også laugsskriver, viceoldermand m.m. Som baggrund for guldmedaljen fremhævede oldermanden Jens Chr. Schmidts altid omhyggelige arbejde, med de opgaver han er blevet betroet. Hans løsningsorienterede indstilling til opgaverne, og ikke mindst hans omhyggelige omhu for opgaverne. Alle disse egenskaber er i høj grad kommet Christian den Fjerdes Laug til gode, og det er helt klart baggrunden for tildeling af Laugets Guldmedalje til Jens Chr. Schmidt.

Tildelingen af guldmedaljen blev ledsaget af stor applaus, ikke mindst fra de øvrige stolsbrødre i Christian den Fjerdes Laug, som klart udtrykte at tildelingen var fuldt berettiget,

Se billederne fra Laugsforsamlingen her
Foto: Privat

Læs Laugstidende 2024 her24 laugstideneDK

 

 

Duus lilleDer afholdes ordinær Laugsforsamling, jf. Laugsskråens artikel 7,

tirsdag den 27. februar 2024 kl. 18.30

i Duus Vinkjælder, Østerågade, Aalborg.

Dagsorden ifølge Laugsskråen.

Eventuelle punkter til dagsorden skal være Laugsstyrelsen skriftligt i hænde senest 19. februar 2024.

Medlemmer som har betalt "livsvarigt medlemskab" eller årskontingent for 2024 er stemmeberettigede.

Bordbestilling afgives til Laugskjældermester Ole Bech Kristensen, tlf.: 3029 0591.

Optagelse af enkeltpersoner i Lauget kan ske i begrænset omfang denne aften, pris 350 kr. ligeledes ved henvendelse til Ole Bech Kristensen. 

DSC02497 foto Olav VibildGennem de sidste mange år har Christian den Fjerdes Laug uddelt prisen “Årets Soldat” ved Laugsforsamlingen i februar måned.

Det var i år flyttet til pladsen foran Domkirken, hvor der var etableret en “Nytårsbegivenhed” med deltagelse af borgmester Lasse Frimand Jensen, underholdning ved Trio Vellyd, Danmarkssamfundet der uddelte Flagpriser, kåring af “Årets Kanon” ved Aalborg Kanonlaug samt “Årets Soldat” ved Christiansen Fjerdes Laug.  Desuden nytårstale ved Regionschef Bo Bojer, Sparekassen Danmark.DSC02457 foto Olav Vibild Kopi

Aalborg Kanonlaug affyrede salutter, og undervejs blev der serveret Champagne til alle fremmødte.

Oldermand Niels Voss Hansen fremhævede i sin tale til:

Flyveroverkonstabel Simon Steenhoff Salomon Madsen

De flotte udtalelser der var kommet fra Aalborg Garnison, og overrakte såvel Diplom samt et beskedent beløb, (der kan anvendes ufornuftigt) til “Årets Soldat”. Endvidere ønskede oldermanden Simon alt det bedste i hans fremtid i Flyvevåbenet.