Optagelse af UNMILPOC

UNMILPOC er en forkortelse for United Nations Millitary Police Course, og de nyoptagne er her i landet for på Aalborg Kaserner i Hvorup at gennemgå en international uddannelse som MP´ere.

Denne dag var der ikke mindre end 21 optagelser på programmet, og disse 21 nyoptagne re- præsenterede tilsammen 13 forskellige nationer - i sandhed et internationalt selskab.


>>>

Optagelse af glade norske jenter og gutter

Det blev en glad og særdeles festlig optagelse, der blev afholdt i Lauget fredag d. 8. September med optagelse af 15 nordmænd fra Tvedestrand i Norge, også kaldet ”Det syngende norske selskab”.

Og netop sang, det blev der. Foruden vores faste sange ved optagelsen, havde ”Det syngende norske selskab” selv medbragt en sang, der lå omdelt på bordene, da stolsbrødrene indtog deres pladser. Så efter at det ceremonielle var gennemført, tog de norske sangere over, og det var både festligt og ”koseligt” som nordmændene siger.


>>>

Optagelse i forbindelse med 4. juli festlighederne i Rebild Bakker

Der er mange traditioner i Aalborg og Rebild omkring d. 4. juli – USA´s uafhængighedsdag.


En af de faste traditioner er optagelse af gæster til Rebildfesten i Christian den fjerdes Laug. Dette skete naturligvis også i år efter de gældende ritualer for optagelse.
>>>

Hele ”Himmerland” blev optaget i C4´s laug – næsten.

Denne overskrift dækker over, at fredag d. 23. juni 2017, blev en stort antal medarbejdere hos Himmerland Boligforening optaget i Chr. 4 Laug.
Grundet ca. 98 optagelser, var det for det første nødvendigt at afholde to op- tagelsesseancer den samme formiddag, og grundet volumen var det også nødvendigt, at lade gæsterne blive siddende på deres pladser under ceremonien.


>>>

100 nordmænd på besøg i Chr. IVs Laug i Aalborg

100 glade nordmænd satte et ekstra festligt præg på byen, da de var på besøg i Christian Den Fjerdes Laug i Aalborg. I over 25 år har Christian Den Fjerdes Laug i Aalborg haft en afdeling i Oslo, og en af afdelingen store traditioner er de norske laugsmedlemmers årlige sommertur til Aalborg. Nordmændene tager natfærgen til Nordjylland og kører derfra videre til Aalborg.

>>>

Årets hæder og ære fra Christian Den Fjerdes Laug

I årtier har det været en tradition, at Christian Den Fjerdes Laug i Aalborg sender en hilsen pr. telegram til Dronning Margrethe og den kongelige familie ved starten af årets laugsforsamling og Dronningens svar kommer næsten altid inden laugsforsamlingen er slut.

>>>

Trillinger fik legat og penge

Tre små piger i Storvorde har fået en ekstra skilling til at starte deres pensionsopsparing. De tre piger har nemlig fået Christian Den Fjerdes Laugs trillingelegat.


Legatet blev indstiftet i 1943, og det tildeles alle trillinger, som fødes i Aalborg kommune. De får et beløb, som tiden og inflationen nu har gjort til 1500 kr. til hver.
>>>

Laugs-Tidende 2017

LAUGS-TIDENDE 2017 ligger nu på hjemmesiden.


Klik på menupunkt Laugs-Tidende.

Lille økonomisk skulderklap til unge under uddannelse

Godt en halv snes unge på Aalborgs gymnasier og andre uddannelsessteder har fået en ekstra økonomisk jule- og nytårshilsen. Det er Christian Den Fjerdes Laug i Aalborg, som for 27. gang har uddelt årets Humørlegater.

Legaterne kan ikke søges, og det er uddannelsesstederne, som selv udpeger modtagerne ud fra de bestemmelser, legaterne uddeles efter. Modtagerne skal være en elev eller en lærling, som ”ved sit gode humør, glade sind og positive indstilling har været med til at sprede god stemning og godt kammeratskab og derved inspireret lærere og kammerater til at fungere på en positiv og lidt mere fornøjelig måde”.

>>>

100.000 kr. til glæde og gavn og sociale aktiviteter i Aalborg

31 glade repræsentanter for forskellige sociale, humanitære og kulturelle foreninger og nogle få enkeltpersoner i Aalborg og nærmeste omegn har fået et ekstra lille bidrag til deres arbejde.
Christian Den Fjerdes Laugs Fond har ved den årlige uddeling over en gang gløgg og æbleskiver i Duus Vinkjælder i Aalborg givet i alt 100.000 kr. til de mange aktiviteter med særlig fokus på det ”frivillige, ulønnede arbejde til gavn for samfundets mindre privilegerede grupper”, som det hedder i fondens bestemmelser.


>>>

Cirkusrevyens musikere og teknikere i lauget.

Skuespillerne i Cirkusrevyen – som hvert år slutter sæsonen i Aalborg – er for længst optaget i Christian Den Fjerdes Laug. Men revyens orkester og teknikere er ikke. Det blev der rådet bod på i år, da Cirkusrevyen i september optrådte i Aalborg Kongres & Kultur Center.

>>>

Rebildfestens hovedpersoner i Christian Den Fjerdes Laug

Rebildfesten er traditioner – og det er Christian Den Fjerdes Laug i Aalborg også. Traditionerne forenes hvert år 4. juli først på formiddagen, når Rebildfestens hovedpersoner optages i Christian Den Fjerdes Laug inden festen i Rebild Bakker.


Som altid foregår optagelsen i Duus Vinkjælder i Jens Bangs Stenhus, og i år var det hovedtaleren, tidligere minister og nuværende formand for FN’s generalforsamling, Mogens Lykketoft, der sammen med en snes andre kommende medlemmer af Christian Den Fjerdes Laug pænt måtte sidde med tomme glas – mens laugsbrødrene gentagne gange meddelte ”vor tørst først”.


Efter optagelsen og den traditionelle gåtur rundt om Jens Bangs Stenhus var der mad og drikke til alle, nemlig røde pølser, øl og snaps - kartoffeljuice, som snaps hedder i lauget.


>>>

154 norske laugsmedlemmer til jubilæumsfest i Aalborg

Der har altid været tætte bånd mellem danskere og nordmænd. Og da en kreds af nordmænd i Oslo, som alle var medlemmer af Christian Den Fjerdes Laug i Aalborg, i 1991 syntes, at der burde være et lignende laug i Oslo, var der ikke langt fra tanke til handling.Den 15. maj 1991 var det en realitet. Med Jahn Otto Johansen som viceoldermand blev der oprettet et Christian Den Fjerdes Laug i Oslo i tæt samarbejde med lauget i Aalborg. Der er naturligvis kun én oldermand, og det er Niels Voss Hansen i lauget i Aalborg. Derfor er det en viceoldermand, der leder lauget i Oslo.


Der har gennem alle år været mange fornøjelige og udbytterige besøg hos hinanden. Alle optagelser i lauget i Oslo laves af laugsbrødrene i Christian Den Fjerdes Laug i Aalborg – enten i Aalborg eller i Oslo.

>>>

Han skabte interesse for Tall Ships Race i Aalborg

Det var en glad Bo Rosbjerg, som ved en sammenkomst i Christian Den Fjerdes Laug fik overrakt året Hæderspris. Bo Rosbjerg skulle have haft prisen ved laugsforsamlingen i februar, men da var han bortrejst.

>>>

Ære og hæder fra Chr. IVs Laug

Turister, kongresdeltagere og andre gæster i Aalborg fra 34 forskellige lande blev sidste år optaget i Christian Den Fjerdes Laug i Aalborg. I alt fik lauget 588 nye medlemmer, som alle deltog i en af årets optagelser i Duus Vinkjælder i Jens Bangs Stenhus i Aalborg.
Det oplyste oldermand Niels Voss Hansen, da der var laugsforsamling – som nærmest er en generalforsamling i lauget. Det var naturligvis i vinkælderen, hvor der også var optagelse af nye medlemmer.>>>

Laugs-Tidende 2016

LAUGS-TIDENDE 2016 ligger nu på hjemmesiden.


Klik på menupunkt Laugs-Tidende.Julecheck til unge under uddannelse i Aalborg

Et par håndfulde af Aalborgs unge under uddannelse har igen i år fået en ekstra lille julecheck. Det er Christian Den Fjerdes Laug i Aalborg, som i år for 26. gang uddeler et Humørlegat til en elev på hvert af Aalborgs gymnasier og lignende uddannelser. Et par af stederne møder laugets repræsentanter hvert år op – med laugstroubadourens trompetfanfarer og det hele. I år var det til en elev på Aalborg Katedralskole og på Tech College. På byens øvrige uddannelsessteder uddeles legatet af skolens leder som regel ved juleafslutningen. Legaterne kan ikke søges men uddeles til en elev, som er indstillet af uddannelsesstedets ledelse.

>>>

Aalborg Vinterrevy optaget i Christian Den Fjerdes Laug

Der var masser af grin og muntre bemærkninger, da skuespillerne fra Vinterrevyen 2015 blev optaget i Chr. IV’s Laug – og oldermanden udfoldede al sin charme ikke mindst over for de to kvindelige skuespillere, Vicki Berlin og Lise Baastrup.>>>

100.000 kr. til kulturelle og sociale aktiviteter i Aalborg

Christian Den Fjerdes Laugs Fond i Aalborg har hvert år som mål at uddele mindst 100.000 kr. til sociale, humanitære og kulturelle aktiviteter i Aalborg Kommune og nærmeste omegn. Fondskapitalen er to millioner kroner, og det er afkastet, der uddeles af. - Men verdensøkonomien gør, at forrentningen i år ikke er nok, så derfor har Christian Den Fjerdes Laug spædet til, sådan at vi igen kan uddele de 100.000 kr., sagde fondsbestyrelsens formand, tidligere borgmester Kaj Kjær, da han traditionen tro uddelte en stribe checks under en gang gløgg og æbleskiver i Duus Vinkjælder i Jens Bangs Stenhus.

>>>

Optagelse nummer 25.000 i Christian Den Fjerdes Laug

For vist første gang ved en optagelse i Christian Den Fjerdes Laug veg oldermanden fra den store tronstol ved laugsbrødrenes midterbord i Duus Vinkjælder i Jens Bangs Stenhus i Aalborg. Det skete, da lauget optog medlem nummer 25.000 siden lauget blev stiftet 16. december 1942.


>>>

Rebildfestens hovedpersoner blev optaget i Chr. IV’s Laug

Det har i årtier været en tradition, at Rebildfestens hovedpersoner bliver optaget i Christian Den Fjerdes Laug om formiddagen den 4. juli – lige inden turen går til festen i Rebild Bakker.

>>>

75 nordmænd på besøg i Chr. IVs Laug i Aalborg

I mange år har Christian Den Fjerdes Laug i Aalborg haft en afdeling i Oslo, og en af afdelingens store traditioner er de norske laugsmedlemmers årlige sommertur til Aalborg. Nordmændene ankommer først på formiddagen til Aalborg, og nye medlemmer optages straks i Christian Den Fjerdes Laug.


>>>

Rekordsoptagelse i Chr. IVs Laug: 96 nye medlemmer samme dag

Ikke siden stiftelsen i december 1942 har Christian Den Fjerdes Laug optaget så mange nye medlemmer, som da krydstogtskibet Viking Star sidst i maj gæstede Aalborg. For 96 af passagererne blev nemlig optaget i lauget. Det skete over to optagelser samme eftermiddag – så det var trætte stolsbrødre, der ved aftenstid kunne se tilbage på to rekorder: Foruden antallet var det nemlig også første gang, at der er to optagelser samme dag.

>>>

Prinsesse Marie optaget i Christian Den Fjerdes Laug

Lørdag den 18. april 2015 var en ekstra festlig dag i Christian Den Fjerdes Laug. Prins Joachim og Prinsesse Marie besøgte nemlig lauget i Duus Vinkjælder, og Prinsesse Marie blev optaget i lauget som æresmedlem, Det har Prins Joachim været siden 1988, da han blev optaget i lauget, mens han var soldat i Aalborg.>>>

Laugets Hæderspris til N. K. Strøyberg

Gennem flere årtier har Niels Kaj Strøyberg været en ildsjæl og en markant og værdsat del af Aalborg By’s udvikling såvel erhvervsmæssigt, uddannelsesmæssigt som kulturelt.
Det er baggrunden for, at Christian Den Fjerdes Laug har tildelt N. K. Strøyberg laugets Hæderpris 2015. Det blev offentliggjort ved laugsforsamlingen i februar, men da var N. K. Strøyberg bortrejst, så prisen – sammen med en check og laugets slips – blev senere overrakt N. K. Strøyberg ved en lille højtidelighed i laugsstuen over Duus Vinkjælder i Jens Bangs Stenhus i Aalborg.


>>>

Hæder fra Christian den Fjerdes Laug

463 gæster i Aalborg fra 24 forskellige lande blev sidste år optaget i Christian Den Fjerdes Laug i Aalborg. Det skete ved i alt 21 forskellige optagelser. Gæsternes besøg i lauget er med til at gøre Aalborg kendt og er med til at sikre, at laugets fond hvert år kan uddele cirka 100.000 kr. til forskellige sociale og humanitære formål.

>>>

Laugs-Tidende 2015

LAUGS-TIDENDE 2015 ligger nu på hjemmesiden.


Klik på menupunkt Laugs-Tidende.

To studerende fik legat og julecheck af Chr. IVs Laug

Der blev taget forskud på julens søde overraskelser, da to unge studerende hver fik overrakt et Humørlegat af Christian Den Fjerdes Laug i Aalborg. Med legaterne fulgte nemlig en lille check.


Aalborg er en glad by, og vi skal alle sammen se livet fra den lyse side - og det kan checken være med til, sagde laugets oldermand Niels Voss Hansen, da han overrakte diplomer og check – først til Mikkel Siesgaard Hansen, Aalborg Studenterkursus, og senere til Lisa Helene Skov, Agri College Aalborg.

>>>

Fondspenge til sociale og kulturelle aktiviteter

Det begyndende økonomiske opsving og gode investeringsrådgivere er årsagen til, at Christian Den Fjerdes Laugs Fond i år har haft et afkast på cirka 100.000 kr. til sociale, humanitære og kulturelle aktiviteter i Aalborg Kommune og nærmeste omegn.


Vi vil gerne ramme bredt og tilgodese så mange som muligt. Derfor uddeler vi igen i år mange men mere beskedne portioner, sagde fondsbestyrelsens formand, tidligere borgmester Kaj Kjær, da han traditionen tro uddelte en stribe checks under en gang gløgg og æbleskiver i Duus Vinkjælder i Jens Bangs Stenhus. Det er også her, at Christian Den Fjerdes Laug holder til, og fondens formue stammer da også fra laugets arbejde – og fra laugets mange medlemmer overalt i verden.

>>>

Laugs-check til redningsmand

De kendte ikke hinanden før tidligt lørdag morgen den 1. november. Men siden har de enten på telefon eller SMS været i kontakt med hinanden mindst en gang i døgnet.


Deres første møde var noget ud over det sædvanlige – 19-årige Anders Neve Enggaard reddede nemlig 39-årige Henrik Thomsen fra at drukne i Aalborg Havn.


>>>

Ambassadøren nåede morgenkaffen

Den amerikanske ambassadør i Danmark, Rufus Gifford, nåede en kop kaffe på en cafe, inden han fredag først på formiddagen skulle optages i Christian Den Fjerdes Laug i Duus Vinkjælder i Jens Bangs Stenhus i Aalborg. Og det var han glad for. For vanen tro måtte alle de kommende medlemmer af lauget nemlig finde sig i at sidde ved tomme borde, indtil optagelsen er gennemført – mens laugsbrødrene jævnligt skåler og højt meddeler ”Vor tørst først!”

>>>

80 nordmænd til sommerfest i Christian IVs Laug i Aalborg

Dejligt dansk selskab, solskin, øl og snaps af passende størrelser – og til fantastiske priser!


Det var, hvad godt 80 glade nordmænd udtrykte efter et par dage i Aalborg. Nordmændene er alle medlemmer af Christian Den Fjerdes Laug i Aalborg. 15 af dem blev det ganske vist først under opholdet i Aalborg, men alle de norske besøgende i Aalborg er medlemmer af Christian Den Fjerdes Laugs norske afdeling.


>>>

Hæder og checks fra Christian Den Fjerdes Laug

To nye aalborgensere, som for kort tid siden flyttede ind på 4. Maj Kollegiet i Aalborg, får råd til lidt ekstra til værelserne eller måske en tur i byen. Traditionen tro fik beboerne i Churchill-værelset og Toldstrup-værelset på 4. Maj Kollegiet nemlig hver overrakt en lille check ved Laugsforsamlingen i Christian Den Fjerdes Laug. De to værelser sponsoreres af lauget, og beboerne, Laura Kristoffersen og Rune W. Larsen, blev samtidig optaget i lauget.


>>>

Laugs-Tidende 2014

Laugs-Tidende 2014 ligger nu på hjemmesiden.


Se det under menupunktet Laugs-Tidende.

Norske håndboldsponsorer i Christian Den Fjerdes Laug

Trods det norske nederlag i håndbold i holdets første EM-kamp i Aalborg i søndags var humøret højt, da repræsentanter for det norske landsholds sponsorer mandag formiddag blev optaget i Christian Den Fjerdes Laug i Aalborg.

>>>

100.000 kr. til sociale, humanitære og kulturelle aktiviteter i Aalborg

Selv om renteafkast i de seneste år ikke er, hvad det har været, så kunne Christian Den Fjerdes Laugs Fond alligevel i år uddele 100.000 kr. til sociale, humanitære og kulturelle aktiviteter i Aalborg Kommune. Fonden uddeler hvert år afkastet fra formuen – men i år har det været nødvendigt at supplere med lidt ekstra fra laugets kasse for at kunne uddele de 100.000 kr.

>>>

Laugets Humørlegat til tømrerlærling

Christian Den Fjerdes Laug giver hvert år op mod jul et ekstra skulderklap til en elev på hvert af Aalborgs gymnasiale uddannelsessteder – men i år besluttede laugets styrelse, at også en håndværkerelev skulle have et af laugets Humørlegater.

>>>

Humørlegat til studerende

Hvert år i julemåneden uddeler Christian Den Fjerdes Laug i Aalborg et Humørlegat på hvert af Aalborgs gymnasiale uddannelsessteder. Det er gymnasierne selv, der beslutter hvem, der skal modtage Humørlegatets check – men lauget uddeler selv hvert år legatet på ét af uddannelsesstederne.

>>>

Køb C4 artikler via Christian Den Fjerdes Laugs hjemmeside

Har du tabt dit C4 emblem
eller
har du mistet nøglen til ”den hemmelige løngang”?


>>>

Lauget lagde krans på frihedskæmpers grav.

Onsdag den 28. august var det 70 år siden, at frihedskæmperen Poul Edvin Kjær Sørensen blev henrettet af den tyske besættelsesmagt. I den anledning havde Frihedskampens Veteraner bedt Christian Den Fjerdes Laug om at lægge en krans ved Kjær Sørensens gravsted på Nørresundby Kirkegård.

>>>

Danskere fra hele verden i Chr. IV’s Laug

International Balut Federation er en forening for mennesker, der ønsker at have det sjovt. Så hvad var mere naturligt, end at et halvt hundrede IBF-medlemmer blev optaget i Christian Den Fjerdes Laug, da IBF holdt verdensmesterskaber i Aalborg sidst i juli.

>>>

Rebild-gæster i Chr. IV’s Laug

Traditionen tro er Rebildfestens hovedpersoner blevet optaget i Christian Den Fjerdes Laug i Aalborg. Det skete torsdag den 4. juli om formiddagen, inden turen gik til Rebild Bakker.


>>>

Ny norsk viceoldermand i Christian Den Fjerdes Laug

Der var grin og glad stemning i og uden for Duus Vinkjælder i Aalborg, da omkring 80 norske medlemmer af Christian Den Fjerdes Laug gæstede lauget og Aalborg. 15 norske kvinder og mænd blev optaget i lauget ved den traditionelle ceremoni i vinkælderen. De øvrige var med på turen til Aalborg som turister i byen – og for at sikre, at det hele nu gik rigtigt til, som oldermand Niels Voss Hansen udtrykte det.

>>>

Laugsforsamling 2013

Hæderspriser fra Christian Den Fjerdes Laug.


To unge studerende kendte ikke alverden til Christian Den Fjerdes Laug, da de for et par år siden flyttede ind på 4. Maj Kollegiet i Aalborg. Men det kom de hurtigt til. For de bor nemlig i de to værelser, som lauget sponsorerer på kollegiet, Churchillværelset og Toldstrupværelset. Og hvert år ved Laugsforsamlingen får de to beboere hver en check som et supplement til SU’en.

>>>

Donation til lauget fra Spar Nord Bank

Det plejer at være Christian Den Fjerdes Laug, der hædrer andre med en check. Men ved Spar Nord Banks aktionærmøde i Aalborg Kongres & Kultur Center i februar var det modsat sædvane Christian Den Fjerdes Laug’s stolsbrødre, der blev kaldt på scenen for at få en check.

>>>

Laugstidende 2013

Laugstidende 2013 ligger nu på hjemmesiden.


Se det på menupunkt Laugs-Tidende.

Oversigt over optagelser 2012

For at synliggøre aktiviteten i Lauget, har vi udarbejdet lidt statistik over optagelserne i 2012 og i perioden 2008-2012.>>>

Billeder fra Christian Den Fjerdes Laugs 70 års jubilæumsreception

Jubilæet blev markeret ved en recption i Duus Vinkælder.

Mange medlemmer og samarbejdspartnere var mødt op for at fejre Lauget.Foto: Jens Morten

Humørlegater til gymnasieelever

For 23. gang har Christian Den Fjerdes Laug i Aalborg givet et ekstra skulderklap til en studerende på hver af Aalborgs gymnasiale uddannelsesinstitutioner. Laugets Humørlegat gives til en elev, som ved sit gode humør, glade sind og positive indstilling medvirker til at sprede god stemning og godt kammeratskab.

>>>

Pengeregn fra Christian den Fjerdes Laugs Fond

For 15. gang uddelte Christian Den Fjeredes Laugs Fond onsdag, den 5. december sine donationer ved en festlig sammenkomst i Duus’ Vinkælder i Jens Bangs Stenhus.

Næsten 80.000 kr. er i 2012 blevet uddelt til 31 forskellige gode og værdige formål. Fonden støtter ”sociale, humanitære og kulturelle formål i Aalborg Kommune” med særlig vægt på det frivillige, ulønnede arbejde til gavn og glæde for samfundets svage grupper.>>>

Besøg af Christian den Fjerde i Christian den Fjerdes Laug

I anledning af Christian Den Fjerdes Laugs 70 års jubilæumsreception


mandag den 17. december
mellem kl. 13.00 – 16.00har hans kongelige højhed Christian den Fjerde meldt sin ankomst til Jens Bangs Stenhus ca. kl. 13.30, hvor der vil være officiel modtagelse.

Se mere vedrørende jubilæumsreceptionen i forrige nyhedsbrev herunder.

70 ÅRS JUBILÆUMSRECEPTION I CHRISTIAN DEN FJERDES LAUG

MANDAG DEN 17. DECEMBER 2012


I december 1942, mens Danmark var besat af Tyskland, blev Christian Den Fjerdes Laug etableret som et fristed for en gruppe dansksindede mænd med Duus Vinkjælder som mødested. Gennem de 70 år er over 25.000 personer fra mere end 100 forskellige nationer optaget som medlemmer i nøglebroderordenen. Laugsstyrelsen har besluttet at markere jubilæet

mandag den 17. december
mellem kl. 13.00 – 16.00


ved en reception i Duus Vinkjælder, Østerågade 9, Aalborg,

hvor vi meget gerne ser medlemmer og samarbejdspartnere til et hyggeligt samvær.
>>>

Check og bitter til kvinde, der reddede kondiløber fra kamphunde

Det er dejligt at se, at nogen straks tager et personligt ansvar og skrider ind, når andre er i nød - i stedet for bare at lade som ingenting.


Oldermand i Christian Den Fjerdes Laug, Niels Voss Hansen, var fuld af lovord, da lauget overrakte en bette check - som det hedder på nordjysk - til Maria Bitsch. Det er den unge kvinde, som for nogle uger siden hjalp en kondiløber, der blev overfaldet af to hunde.
>>>

Christian Den Fjerdes Laug i Oslo

Tirsdag den 23. oktober 2012 var otte medlemmer af Styrelsen for Christian Den Fjerdes Laug i Oslo, hvor der var optagelse af 11 nye medlemmer.


Chr. 4´s Laug har siden 1991 haft en aktiv afdeling i Oslo under ledelse af viceoldermand Trygve Sødring.


>>>

Thailands ambassadør i Christian Den Fjerdes Laug

Christian Den Fjerdes Laug i Aalborg er en så berømt attraktion, at Thailands ambassadør i Danmark og ambassadens førstesekretær tog turen fra København til Aalborg alene for at blive optaget i lauget.

>>>

Optagelse fra Visit/Aalborg og Søværnets Støtteskib "Absalon"

Lørdag den 18. august afholdt Christian den Fjerdes Laug optagelse i Duus Vinkjælder.
Lauget optog guider ansat ved Visit/Aalborg. I alt 17 personer.

>>>

Optagelse i forbindelse med 4. juli 2012

4. juli 2012 markerede Rebildselskabet sit 100 års jubilæum som dansk-amerikansk venskabsforening ved den årlige fejring af den amerikanske uafhængighedsdag i Rebild Bakker. I den anledning havde Christian Den Fjerdes Laug 2 optagelser.>>>

Besøg af Christian Den Fjerdes Laugs Afdeling i Oslo

Mandag, den 4. juni 2012 havde Christian Den Fjerdes Laug i Aalborg besøg af Laugets afdeling i Oslo.


Det er i år 21 år siden, at Christian Den Fjerdes Laug i Aalborg sanktionerede, at der i Oslo blev oprettet en afdeling af Christian Den Fjerdes Laug.>>>

Laugsforsamling 2012

Laugsforsamlingen blev afholdt onsdag, den 29. februar 2012.


Duus´s Vinkælder var fyldt, alt fungerede perfekt lige fra start, det varede ca. 10 sekunder, så ”døde” højtaleranlægget, og al genoplivning var forgæves.


Det gik især ud over deltagerne i ”grøn” stue, der intet kunne høre, og så laugsforsamlingen som stumfilm på de opsatte skærme.


>>>

Optagelse i forbindelse med det danske Melodi Grand Prix 2012

Optagelse i Christian Den Fjerdes Laug var et kærkommet afbræk fra forberedelserne til det danske melodi grand prix.>>>

Laugstidende 2012

Laugstidende 2012 ligger nu på hjemmesiden.


Se det på menupunkt Laugs-Tidende.

Humørlegat 2011

I 1990 oprettede styrelsen for Christian Den Fjerdes Laug et nyt legat med navnet Humørlegatet for elever i Aalborgs gymnasieskoler og andre gymnasiale uddannelser i byen. December samme år blev de første legater uddelt. Det blev hurtigt en tradition, og det er således i år 22. gang, humørlegaterne blev uddelt i julemåneden>>>

Oversigt over optagelser 2011

For at synliggøre aktiviteten i Lauget, har vi udarbejdet lidt statistik over optagelserne i 2011 og i perioden 2008-2011.>>>

Uddelinger fra Christian den Fjerdes Laugs Fond

Christian Den Fjerdes Laugs Fond uddelte i år godt 100.000 kroner i donationer til 35 legatmodtagere.


Det skete onsdag, den 7. december i Duus Vinkælder, Jens Bangs Stenhus.
>>>

Christian Den Fjerdes Laug i Oslo

Tirsdag den 1. november 2011 var Styrelsen for Christian Den Fjerdes Laug i Oslo, hvor der var optagelse af 19 nye medlemmer.>>>

Optagelse af amerikanere fra Solvang

Det er i år 100 år siden, at Aalborgs venskabsby Solvang i den amerikanske stat Californien blev grundlagt af danske udvandrere. Og i den anledning blev Aalborg besøgt af et selskab på 46 borgere fra Solvang med byens borgmester, Jim Richardson, i spidsen. Det var i dagene 4.-6. oktober. Fra Aalborg fortsatte deres Danmarksbesøg>>>

Ungdomsledere optaget i lauget

I forbindelse med de internationale ungdomslege, der blev afviklet i Aalborg den 2.-7. august optog Christian Den Fjerdes Laug for Aalborg Kommune 40 ledere af Ungdomslegene, der havde ca 1.100 deltagere.>>>

4. juli i Christian Den Fjerdes Laug

Blandt de mange traditioner i forbindelse med 4. juli festlighederne i Rebild og Aalborg var der traditionen tro også i år optagelse af nye medlemmer i Christian Den Fjerdes Laug.
>>>

Uddeling af trillingelegat i Nibe

Victoria, Camma og Johanne alle med mellemnavnet Fage og efternavnet Krogh bor i Nibe. De dejlige trillingepiger, som faderen beskriver dem, født på Aalborg Sygehus, afsnit Nord, og de og deres lykkelige forældre blev hædret og hyldet lørdag den 28. maj af repræsentanter for Christian Den Fjerdes Laug, som til slige formål har et trillingelegat.>>>

Optagelse af besætningen på kongeskibet "Dannebrog"

20 værnepligtige, befalingsmænd og officerer ombord på Kongeskibet "Dannebrog" var ret imponerede over, at man med kort varsel kunne lave et flot program for dem under deres besøg i Aalborg den 24. maj med bl.a. optagelse i Christian Den Fjerdes Laug.

>>>

Besøg fra Christian Den Fjerdes Laugs afdeling i Oslo

Mandag, den 9. maj havde Aalborg, Duus Vinkælder, Jens Bangs Stenhus og Christian Den Fjerdes Laug besøg af 126 glade nordmænd, hvor i blandt flere musikere, alle medlemmer af Laugets afdeling i Oslo. De kom for at markere, at det i år var 20 år siden, Christian Den Fjerdes Laug her i Aalborg sanktionerede, at der i Oslo blev oprettet en afdeling af Christian Den Fjerdes Laug.>>>

Optagelse i forbindelse med ny flyrute Aalborg og Amsterdam

Christian Den Fjerdes Laug deltog i arrangemeterne i forbindelse med AirFrance KLM's åbning af daglige ruteflyvninger mellem Aalborg og Amsterdam.>>>

Christian Den Fjerdes Laug hædrer Limfjordens helte

De to 25 årige beredskabsassistenter, som reddede en 77årig mand fra druknedøden i sin bil i den isfyldte Limfjord, blev torsdag (3. marts) hædret som ”dagens helte” af Christian Den Fjerdes Laug.>>>

Laugsforsamling 2011

Mange nye i gammelt laug.

558 personer fra 17 forskellige lande. Så mange nye medlemmer har Christian Den Fjerdes Laug optaget i løbet af det forgangne år. Det fortalte oldermand Niels Voss Hansen, da lauget onsdag, den 23. februar holdt sin årlige laugsforsamling i Aalborg.
>>>

Orientering om Laugsforsamling 2011

Christian Den Fjerdes Laug holder ordinær Laugsforsamling onsdag, den 23. februar 2011, kl. 1900 i Duus Vinkjælder, Jens Bangs Stenhus>>>

Tilmelding til elektronisk modtagelse af Laugs-Tidende

Laugets anmodning om tilmelding til modtagelse af Laugs-Tidende og andre nyheder fra Lauget elektronisk,er gået over al forventning.

>>>

Christian den Fjerdes Laugs humørlegat givet til elev med finurlig hårpynt.

For 21. gang er Christian Den Fjerdes Laugs Humørlegat i denne juletid uddelt til en elev på hver af Aalborgs syv gymnasiale uddannelser.>>>

Laugs-Tidende pr. elektronisk post

Christian Den Fjerdes Laugs styrelse har besluttet, at Lauget går over til elektronisk post fra 2011. Det sker for at imødegå de negative økonomiske følger af postvæsenets portoforhøjelser og stigende udgifter til trykning af Laugs-Tidende. Hertil har vi brug for medlemmernes hjælp i såvel ind- som udland.


>>>

Uddeling fra Christian den Fjerdes Laugs Fond

Også Christian den Fjerdes Laugs Fond er ramt af finanskrisen. Det har betydet færre penge til de årlige uddelinger.

I 2008 gav fonden et afkast på 130.000 kr., i 2009 100.000 kr. og i år kun ca 90.000 kr. Fonden blev oprettet af daværende oldermand A. P. Tage i 1997 med en grundkapital på 500.000 kr.
>>>

Chr. IV Laugs stolsbrødre i nye klæder og nye farver

Præsentation af de nye udgangsuniformer.

>>>

Markering af Hendes Majestæt Dronning Margrethes 70 års dag

Med Hendes Majestæt Dronning Margrethe i spidsen er den danske kongefamilie de fornemste medlemmer af Christian Den Fjerdes Laug i Aalborg, og de optagne er alle udnævnt til æresmedlemmer. Lauget har dog endnu den glæde til gode at optage kronprinsesse Mary og prinsesse Marie. Lauget er "på gave" med kongefamilien ved særlige royale lejligheder, og derfor modtog Dronningen også en gave på sin 70 års fødselsdag.>>>

CHRISTIAN DEN FJERDES LAUG FYLDER 65 i 2007

Den 16. december 2007 er det 65 år siden, at Lauget blev stiftet under 2. verdenskrig, mens Danmark var besat. Formålet med Lauget var oprindelig at sikre Duus´ Vinkjælder som et mødested kun for danskere, idet besættelsestropperne havde fået smag for den hyggelige og stemningsfulde vinkælder. Ved at stifte Lauget og indføje en bestemmelse om, at kun medlemmer heraf - mod fremvisning af medlemskort - kunne få adgang til kælderen, lykkedes det at holde besættelsesmagten og dens sympatisører væk. >>>