C4 artikler


Chr.4 artikler kan købes ved henvendelse til:

Oldermand Niels Voss Hansen:

E-mail: vosshansen@stofanet.dk

Tryk her for at se artiklerne (click here to look at the items)

Indbetaling til (payment):

Spar Nord Bank:
IBAN: DK 16 9280 1940028473

Ved indbetaling husk at anføre navn og evt. medlemsnummer (by payment please remember your name)