25 glade donationer blev det til fra Chr. 4. Laugs Fond


Kaj Kjær sagde som indledning til uddelingen, at han forinden blev nødt til at trætte selskabet med nogle lidt kedelige økonomiske betragtninger, herunder kom han ind på den historisk lave rente, der findes p.t. Det er jo godt nok, hvis man skylder penge væk, men ikke så godt for f.eks. Chr. 4. Laugs Fond, hvor et afkast af formuen jo medvirker til den uddeling til div. gode formål, som nu skulle ske. Heldigvis kunne han fortælle, at Chr. D. 4. Laug også i år har hjulpet fonden med et kontant tilskud, så situationen ikke er blevet helt håbløs. Alligevel har bestyrelsen måttet skære i såvel antal donationer som i størrelsen af de enkelte donationer.

Yderligere fortalte Kaj Kjær, at fonden i maj 2017 havde kunnet fejre sin 20 års fødselsdag, idet den blev etableret i 1997 på initiativ af daværende oldermand Peter Tage.

Formålet med fonden er at støtte: ”Sociale, humanitære og kulturelle aktiviteter i Aalborg Kommune” med særligt henblik på det ”frivillige, ulønnede arbejde til gavn for samfundets mindre privilegerede grupper”. Fonden støtter ikke rejser, fester eller enkeltpersoner.

De 25 modtagere fik donationer på mellem kr. 1.000,- til kr. 5.000,- til det arbejde, der udføres i de forskellige aktiviteter og foreninger. Og et andet nyt aspekt som samfundsudviklingen har tilført en sådan uddeling er, at modtagerne ikke som tidligere kunne udstyres med en check på beløbet, så i stedet indeholdt de uddelte kuverter, gode gammeldags kontanter. Blandt modtagerne der fik en kuvert med kontanter var bl.a. Colitis-Crohn Foreningen, Ventilen i Aalborg, Centerrådet i Vester Hassing, Foreningen ”De positive”, Ældre hjælper Ældre, De Frivillige på Aalborg Universitetshospital, De Sangglade og Børns Voksenvenner. To af de foreninger der også modtog støtte Pensionistorkesteret og Aalborg Jægerklubs Blæsergruppe bidrog helt kontant til den gode stemning, idet de efter at have modtaget deres kuvert kvitterede med musikalsk underholdning, og musikken må siges absolut bidrog til den gode og hyggelige stemning.

Der var god bredde blandt modtagerne, og af udtalelser fra flere af modtagerne kunne man forstå, at pengene uanset beløbet ville gøre god gavn det enkelte sted, og den respons bekræfter ideen med uddelingen, som er at påskønne det frivillige arbejde, der laves rundt om i de mange foreninger af enhver karakter. Undervejs blev der serveret gløgg og æbleskiver, så julehyggen rigtigt kunne brede sig.

Fotograf Jens Morten

Se billederne